Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskee ainoastaan verkkokauppaan rekisteröityneitä käyttäjiä. Kirjautumattomana tehtyjen tilausten tietoja säilytetään vain siihen saakka, kun tilaus on hoidettu. Maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja.

 
Tietosuojaseloste
15.11.2016
Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 
Rekisterinpitäjä
X-SEC GROUP OY / X-varuste
Kalevantie 35
20520 Turku
Y-tunnus 2212967-3

 
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Juuso Toivonen,  info@xvaruste.fi

 
Rekisterin nimi
X-varuste asiakasrekisteri

 
Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin sekä Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

 
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat, käyttäjätunnus, salasana. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Tilaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tekniset tiedot

 
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan

 
Tietojen suojaus
Tiedot tallennetaan vahvasti salattuna verkkokaupan tietokantaan. Mitkään tiedot eivät ole tietokannassa selkokielisinä.

 
Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein sekä vahvalla salauksella ja jotka sijaitsevat verkkokaupan palveluntarjoajan Neobitti Oy:n palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

 
Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta verkkokaupan henkilöstön ulkopuolelle missään tapauksessa ilman asianomaisten lupaa.

 
Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”) vain niissä määrin kuin verkkokauppaohjelmisto WordPress vaatii toimiakseen tehokkaasti. Verkkokaupan ylläpitäjät eivät käytä evästeitä tietolähteinä missään tilanteessa.

 
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

X-SEC GROUP OY
X-varuste / rekisteri
Kalevantie 35
20520 Turku

 
Tietojen päivittäminen
Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja Asiakastilini -osiossa.